Wednesday, November 21, 2012

Bekerja Itu Ibadah
Suatu hari seorang lelaki telah melintasi Rasulullah s.a.w. Para sahabat Rasulullah s.a.w. yang tertarik kepada kecergasan dan ketekunan orang tersebut lalu berkata:


"Kalau dia bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, dia sebenarnya berjuang pada jalan Allah. 
Kalau dia bekerja untuk kedua ibu bapanya yang sudah tua, dia sebenarnya berjuang pada jalan Allah.
Kalau dia bekerja untuk faedah dirinya sendiri supaya tidak mengharapkan daripada orang lain, dia sebenarnya berjuang pada jalan Allah. 

Tetapi 

Kalau dia bekerja dengan tujuan kebanggaan dan keingkaran, dia sebenarnya berjuang pada jalan syaitan"

Riwayat Al-Tabarani
Post a Comment